BBTVNBright beer tanks„ - Přetlačné tanky jsou vertikální neizolované tlakové válcové nádoby určené k dočasnému skladování a konečnému kondicionování (sycení, filtrace, pasterizace, aromatizace…) sycených alkoholických nápojů, jako je pivo nebo cider, před jejich naplněním do kegů, lahví a plechovek.

Vertikální neizolované tlakové nádoby pro skladování, karbonizaci, filtrování nápojů (pivo, cider, víno) pod tlakem. Válcové skladovací nádrže nazývané také servisní nádrže, nádrže na hotový nápoj nebo BBT - bright beer tanks. Válcové zásobníky na nápoje bez izolace jsou chlazeny vzduchem. Musí být umístěny v chlazené místnosti (např. Pivovarský sklep).

Jedná se o tlakové nádoby z nerezové oceli, které jsou určeny pro dočasné skladování finalizovaných nápojů pod tlakem, pro karbonizaci nebo ochucování nápojů. Nádrže se obvykle používají pro izobarickou filtraci nápoje, pro izobarické plnění nápojů do lahví nebo do kegů a pro další konečné operace při výrobě piva, vína nebo cideru. Všechna tato zařízení vyrábíme buď v modelových konfiguracích nebo dle individuálních požadavků zákazníka. Tento typ nádrží můžeme vybavit např. Dodatečnými armaturami pro filtraci nápojů nebo extrakcí chmele do studeného piva (dry hopping).

Tento typ nádrže na pivo je vybaven zjednodušeným mechanismem pro nastavení tlaku, který je potřebný k udržení požadovaného tlaku v nádrži během plnění piva do lahví nebo kegů.