Materiál určený k filtraci nápojů, vody nebo jiných kapalin. Filtrační desky, filtrační prvky, křemelina atd.