Sekce zařízení na zpracování sladu je tím správným místem, kde najdete veškeré vybavení a stroje pro vážení, přepravovat, zdrcující, zvlhčování a ukládání slad před a po uvaření piva.


Sladové mlýny - stroje pro jemné lisování sladových zrn