Sekce zařízení na zpracování sladu je tím správným místem, kde naleznete veškeré vybavení a stroje pro vážení, přepravu, drcení, zvlhčování a skladování sladu před a po uvaření piva.


Sladové mlýny - stroje pro jemné lisování sladových zrn