Pivovarské varny - zařízení pro výrobu mladiny

Pivovarská varna - zařízení na výrobu mladiny - to je hlavní součást každého pivovaru. Funkcí tohoto stroje je výroba horké mladiny vyrobené z vody, sladu a chmele pomocí infuzního nebo dekokčního způsobu vaření. Chmelová mladina je meziprodukt, jehož kvašení a zrání má za výsledek konečný nápoj - pivo. Brewhouse - to je také velmi často používaný název pro tento stroj.

Pivovarské stroje - zařízení pro výrobu mladiny

Stroj na výrobu mladiny se obvykle skládá z několika částí:

Funkční nádrže:

1. Malt mashing & boiling tank - vyhřívaná nádoba pro míchání stlačeného sladu ve vodě, vaření sladové kaše (rmutování sladu)
2. Wort boiling tank - vyhřívaná nádoba k varu filtrované mladiny s chmelem.
3. Lauter tun - nádrž se speciálním sítkem pro filtraci sladové kaše (oddělení kapalné sladiny od pevných částí sladu)
4. Whirlpool - nádrž vybavená tangenciálním vstupem pro odstředivé oddělování pevných částí od sladoviny (tato nádoba může být navržena také jako vnější část)
Brewhouse - schéma stroje na výrobu mladiny

Podpůrné části:

- Základní rám s pracovní plošinou (s výjimkou nejmenších varných strojů)
- Potrubní systém s čerpadly
- Motory s míchadly pro míchání sladové kaše během procesu rmutování a řezání během procesu filtrace kaše
- chladič mladiny - deskový výměník tepla s příslušenstvím (lze použít jako vnější část)
- provzdušňovací svíčka - speciální porézní kámen v trubce mladiny (může být použit jako vnější část)
- Elektrický systém pro měření a ruční nebo automatické řízení celého procesu vaření mladiny.
- Kondenzátor odpadních par - může být nahrazen komínem na odcházející páry.

Nádrž na horkou vodu a nádrž na studenou vodu jsou obvykle externím příslušenstvím varného zařízení.

U některých jednodušších typů strojů na výrobu mladiny jsou některé nádrže vynechány nebo funkce více nádob jsou integrovány do jedné multifunkční nádoby.