Stroje CIP s technologií Clean-In-Place

Profesionální zařízení pro chemické čištění všech nádrží, strojů a potrubí, které přicházejí do styku s potravinami a nápoji

Stanice CIP: Čisté stroje pro chemické čištění a dezinfekci nádrží a potrubních tras

Stanice CIP jsou mobilní nebo statické stroje pro chemické čištění, sanitaci a sterilizaci nádrží a všech potrubních tras. Jedná se o plně vybavený systém pro pivovary a další zařízení na výrobu potravin: technologie Clean-In-Place. Zařízení CIP zajišťuje ohřev a cirkulaci alkalických a kyselých chemických čisticích roztoků pomocí čerpadla potrubím, hadic a sanitární sprchy, která rozprašuje sanitární roztok na vnitřní stěny sanitizované nádoby a odstraňuje veškeré nečistoty a usazeniny z potrubí, armatur, nádrží a také ze všech ostatních zařízení, která přicházejí do styku s potravinami a nápoji.

Bez pravidelné péče o čistotu veškerého zařízení není možné vyrábět kvalitní nápoje. Naše CIP stanice jsou vybaveny všemi komponenty, které jsou nezbytné pro snadné a efektivní čištění a dezinfekci veškerého zařízení pivovaru, jako jsou stroje na výrobu mladiny, potrubní trasy, fermentační nádrže, nádrže na zrání nápojů, jiné nápojové nádrže, filtry, zásobníky vody atd. Zajišťují všechny čisticí procesy v manuálním nebo plně automatickém režimu podle zvoleného modelu stanice CIP.

Další informace o procesu čištění na místě (CIP)


Vyrábíme a nabízíme tyto typy stanic CIP: