Kính thưa quý khách hàng
CẨN THẬN hóa đơn giả với số tài khoản ngân hàng giả !!

Gần đây, chúng tôi đã thấy hoạt động tội phạm gia tăng bởi tin tặc và kẻ trộm mạng, những người gửi hóa đơn giả cho khách hàng của chúng tôi bằng tên của chúng tôi với số tài khoản ngân hàng giả, từ địa chỉ e-mail giả (bề ngoài là từ địa chỉ email của chúng tôi). Luôn kiểm tra xem e-mail bạn nhận được có thực sự đến từ name@czechbrewerysystem.com hay không và nếu bạn không liên lạc với kẻ gian lận.
Nếu bạn không chắc liệu hóa đơn hoặc yêu cầu thanh toán bạn nhận được có phải là bản gốc hay không, hãy xác minh tính xác thực của tài liệu và số tài khoản qua điện thoại hoặc bằng phương tiện khác (WhatsApp, Viber, v.v.) Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn thất tài chính của bạn do chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng giả..
Chúng tôi chỉ sử dụng ba tài khoản ngân hàng Séc này để thanh toán cho khách hàng:
Thanh toán bằng CZK: Komercni banka: 115-3962410207 / 0100.
Thanh toán bằng EUR: IBAN CZ31 0100 0001 1540 9595 0217 / SWIFT KOMBCZPP .

Thiết bị sản xuất bia và rượu táo chuyên nghiệp - danh mục sản phẩm hoàn chỉnh

Cửa hàng điện tử này đóng vai trò như một danh mục sản phẩm của chúng tôi. Bạn sẽ tìm thấy các nhà máy bia hoàn chỉnh, dây chuyền sản xuất rượu táo và tất cả các cơ sở riêng lẻ nhằm sản xuất và bán bia cũng như tất cả đồ uống không ga và có ga.