Počítačový řídicí systém pro monitorování, plánování a automatický systém řízení teplot v nádobách na výrobu nápojů.