Nejčastěji hledaná témata a kategorie zařízení na výrobu piva, cideru a kombuchy


Fermentační zařízení

Fermentační zařízení zahrnuje všechna zařízení pro řízenou přeměnu cukrů na alkohol biologickou aktivitou kvasinek. Fermentace je základní proces při výrobě alkoholických nápojů. Mezi hlavní fermentační zařízení patří především fermentační nádoby a související technologie, které zajišťují požadovanou teplotu fermentovaného nápoje, kontrolu tlaku v tlakových fermentorech a manipulaci s nápojem a kvasnicemi.

 

Fermentační nádoby

 

Fermentační nádrže

 

Systémy podpory fermentace

 


Zařízení na výrobu piva

 


Zařízení na výrobu cideru

 


Zařízení na výrobu kombuchy