Tanke konike cilindrike-konike, CCF fermentues cilindrikë-konikë, deri në fermentimin-pjekurinë e birrës ose mushtit

Këto janë depozitat më të zakonshme, tipike universale të birrës, të cilat janë krijuar posaçërisht për prodhimin e pijeve alkoolike si birra, vera e gazuar ose mushti. Ato janë të dizajnuara për fermentimin parësor dhe sekondar të pijeve alkoolike nën presion në të njëjtin fermentues.

Designed për të përdorur me birrë, musht, verë të gazuar.

CCT Rezervime cilindrike-konike të fermentimit - fermentues universal për prodhimin e birrës dhe mushtitNë versionin e presionit, tanke janë në dispozicion edhe për procesin e fermentimit të mesëm (maturimi i pijeve nën presion). Në këtë rast, është e mundur që ato të përdoren edhe si tanke shërbyese (bright beer tanks – BBT) para mbushjes së pijeve në kegë ose shishe, kegë ose paketa të tjera. Ne prodhojmë të gjitha këto pajisje ose në konfigurimin e modeleve ose sipas kërkesave individuale të klientëve. Për shembull, ne mund të pajisim këtë lloj të tankeve edhe me armatura të tjera për filtrimin e pijeve, për nxjerrjen e HOPS në birrë të ftohtë (dry hopping, cold hopping).

Të gjitha tanke janë të pajisura me mekanizmin e kontrollit të fermentimit për rregullimin e mirë të presionit në tanke. Temperatura mund të jetë e rregulluar lehtë me sistemin e kontrollit lokal ose qendror.