Paketimi i birrës, mushtit dhe pijeve të tjera - Petainers, kegs dhe shishe.