Flotace je nejvhodnější způsob, jak dosáhnout čistého ovocného džusu pomocí kontinuálního procesu čištění. Při použití tohoto způsobu se ovocná šťáva nejprve nasytí plynem nebo vzduchem a potom se tlak rychle uvolní. Uvolněný vzduch nebo plyn vytváří v nápoji malé bubliny, které váží pevné částice a tyto částice pak proudí nahoru. Proto je na povrchu šťávy vytvořen kompaktní bahenní koláč.

Procesem flotace se ovocná šťáva nebo cider čistí pod tlakem poté, co byly čerpány flotačním plynem (obvykle vzduchem nebo dusíkem). Drobné plynové bubliny spojují většinu pevných částic a pak je vznášejí až na vrchol nádrže, aby vytvořily plovoucí „koláč“ pevných částic. Ovocná šťáva, která zůstane pod ní, se tímto způsobem velmi vyčistí a pak se odčerpá ze dna nádrže.

Flotace je opačný proces než sedimentace.

Flotační jednotka MFE je k dispozici ve velikostech 6, s kapacitou mezi 6.000 a 50.000 l / h, v závislosti na typu modelu. Větší modely (MFE 150, 200, 350 a 500) se montují na nerezový vozík s koly a brzdami. Ovládací panel větších strojů MFE je umístěn na rukojeti rámu ve vhodné výšce.