Səməni emalı avadanlığı bölməsi pivə dəmləməzdən əvvəl və sonra səməni çəkmək, daşımaq, əzmək, nəmləndirmək və saxlamaq üçün bütün avadanlıq və mexanizmləri tapmaq üçün doğru yerdir.


Səməni dəyirmanları - Səməni taxıllarının incə sıxılması üçün maşınlar