Suyun, çənlərin, içkilərin istiləşməsi üçün avadanlıq və sistemlər.