Pivə zavodları üçün Ölçmə və İdarəetmə Sistemləri - dəmləmə prosesində istilik və vaxtın ölçülməsi və idarə edilməsi.