Meyvələrin mexaniki və maşın emalı üçün avadanlıq. Meyvə içkilərinin istehsalı üçün maşınlar. Meyvə doğrayan maşınlar, meyvə presləri, meyvə emalı avadanlığı, meyvə avadanlığı – çənlər, zibil qutuları, meyvə şirəsi homogenizatorları və s. Sidr istehsalı texnologiyaları.