Qablaşdırmadan və xidmətdən əvvəl içkilərin son kondisionerləşdirilməsi, ləzzətləndirilməsi, karbonatlaşdırılması, filtrasiyası, pasterizasiyası və digər emal üçün avadanlıq.