Maltfabrikker - Maskiner for finpressing av maltkorn

Utstyr og maskiner for veiing, transport, knusing, fukting og lagring av malt før og etter brygging av øl.