Måle- og styringssystemer for bryggerier - måling og styring av temperaturer og timing i brygeprosessen.