Utstyr for forberedelse og transport av tekniske gasser - trykkluft, karbondioksid, oksyd, nitrium etc.