» » » BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na vaření mladiny

BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na vaření mladiny

28 828 - 38 346 Bez daně

Stroj na přípravu mladiny BREWORX LITE-ECO 1000 je kompaktní potravinářský stroj, který obsahuje veškeré potřebné vybavení k výrobě 1100 litrů sladiny (pro výrobu přibližně 1000 litrů piva) v jedné dávce ze sladového výtažku nebo koncentrátu mladiny (pivní koncentráty). Stroj není vybaven filtrační nádrží, proto není možné vyrábět sladinu ze sladu klasickým způsobem. Zjednodušený průmyslový design stroje umožňuje efektivní práci během celého procesu výroby mladiny pomocí jednoduchého krokového PLC regulátoru pro ohřev nádob. Přenos tepla z elektrických topných spirál do vnitřního pláště nádob zajišťuje olej.

Tento stroj na přípravu sladiny je hlavním zařízením Pivovary BREWORX Lite-ECO 1000 ale může být použit také s jinými typy pivovarů.

Jasný
SKU: BH-BWLE-1000 kategorie: , , , Tagy: , ,

Popis

BREWORX LITE-ECO 1000: Kompaktní zjednodušená varna pro velké restaurace

Stroj na přípravu mladiny BREWORX LITE-ECO 1000 je kompaktní potravinářský stroj, který obsahuje veškeré potřebné vybavení k výrobě 1100 litrů sladiny (pro výrobu přibližně 1000 litrů piva) v jedné dávce ze sladového výtažku nebo koncentrátu mladiny (pivní koncentráty). Stroj není vybaven filtrační nádrží, proto není možné vyrábět sladinu ze sladu klasickým způsobem. Zjednodušený průmyslový design stroje umožňuje efektivní práci během celého procesu výroby mladiny pomocí jednoduchého krokového PLC regulátoru pro ohřev nádob. Přenos tepla z elektrických topných spirál do vnitřního pláště nádob zajišťuje olej.

Pivovary se zařízením na výrobu mladiny BREWORX Lite-ECO 1000

liteeco microbreweries 001 300x300 - BREWORX LITE-ECO 300: Stroj na výrobu mladiny

Tento stroj na výrobu mladiny je hlavním vybavením pivovarů BREWORX Lite-ECO 1000, MODULO Lite-ECO 1000, ale lze jej použít i u jiných pivovarů.

Výhody stroje na přípravu mladiny BREWORX Lite-ECO

 • Snadná výroba mladiny z koncentrátů bez dlouholetých zkušeností obsluhy
 • Snadné dosažení stabilní kvality piva bez vlivu nestabilní kvality surovin
 • Mlýn sladových zrn není potřeba - slad se nepoužívá - úspory nákladů, žádné problémy se skladováním a přípravou šrotu sladu
 • Krátká doba učení pro operátory ve výrobním procesu kvalitního piva
 • Významné úspory práce
 • Výrazné úspory energie až do hodnoty 50% při výrobě sladiny z koncentrátu
 • Snížení objemu pevného odpadu ve výrobě až o 90% - v procesu výroby piva nejsou žádná sladová zrna
 • Není zapotřebí žádný generátor páry
 • Chladič mladiny a provzdušňovač mladiny mohou být součástí kompaktního systému (volitelné příslušenství)
 • Kompaktní stroj dodávaný se všemi součástmi namontovanými na jednom ocelovém rámu nevyžaduje montážní práce na místě
 • Nižší kupní cena
 • Rychlejší návratnost investic

Plně vybavený kompaktní stroj na výrobu mladiny BREWORX LITE-ECO 1000:

(Parní kondenzátor a integrovaný chladič / provzdušňovač mladiny jsou volitelné součásti, které nejsou zahrnuty v základní ceně…)

BH BWLE 1000 1000x600 01 - BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na vaření mladiny

BH BWLE 1000 1000x600 02 narys - BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na vaření mladiny

BH BWLE 1000 1000x500 04 pudory - BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na vaření mladiny

BH BWLE 1000 500x600 04 pravy - BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na výrobu mladiny

BH BWLE 1000 500x600 Poplatek 04 - BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na výrobu mladiny

BH BWLE 1000 1000x600 03 zada - BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na vaření mladiny

Stroj na výrobu mladiny je potravinářské zařízení pro výrobu mladiny (meziprodukt při výrobě piva). Konstrukce pivovaru umožňuje výrobu mladiny pouze pomocí sladových koncentrátů nebo sladinových koncentrátů, chmele a vody. Výroba mladiny ze sladu není možná.

Všechny komponenty jsou pevně spojeny s kompaktním samonosným rámem.
Varná souprava se přepravuje ve smontovaném stavu včetně veškerého elektrického vedení a potrubí, ventilů, senzorů a dalšího vybavení. Pro snadnou přepravu je demontováno pouze několik dílů a zákazník je jednoduše a rychle sestaví na místě pomocí našich pokynů k montáži.


Pivovar BREWORX LITE-ECO 600 se skládá z následujících komponent:

Funkční nádrže:
 • Varná nádrž na mladinu - elektricky vyhřívaná nádrž na vaření mladiny (a míchání vody s mladinovými koncentráty).
 • Whirl tank - tato nádrž je vybavena tangenciálním vstupem pro finální odstředivé oddělení chmele z mladiny.
Základní výbava:
 • Ovládací panel (systém ručního ovládání - tlačítka a jednoduché regulátory, systém automatického řízení - dotykový displej)
 • Olejový topný systém s elektrickými spirálami 5x 6kW
 • Všechna připojení potrubí a vodičů (přívod studené vody, přívod glykolu, plnění a vypouštění oleje, výstup mladiny, odpadní voda, elektrický napájecí kabel s fázovým konektorem 3)
 • Odstředivé čerpadlo
 • Všechny mechanicky a automaticky řízené ventily a armatury
 • Elektrická rozvaděčová skříň
 • Řídicí počítač (pouze verze s automatickým řídícím systémem)
 • Hlavní rám pro snadnou přepravu předem smontovaného stroje
Doplňkové vybavení (za příplatek):
 • Kompaktní deskový výměník tepla - sada obsahuje jak chladič mladiny, tak integrovaný provzdušňovač mladiny
 • Kondenzátor par z procesu výroby mladiny s ventilátorem a regulačním systémem z nerezové oceli
 • Speciální odstředivé čerpadlo EBARA DWO 150 určené pro vysoké teploty až do 115 ° C s chladicím systémem hřídelové ucpávky s velmi dlouhou životností a ochranou proti úniku kapaliny
 • Zvyšování topného výkonu o 6kw - speciální topné prvky
 • Elektrický rozvaděč s pouzdrem z nerezové oceli
 • Indukční průtokoměr (pouze u automatických verzí)

BH BWLE 300 800X500 08 varná konvice - BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na vaření mladinyProgresivní systém vytápění mladiny

Zařízení na výrobu mladiny BREWORX LITE-ECO 1000 je vybaveno velmi účinným topným systémem. Tento systém sestává z elektrických topných spirál, olejové komory a trubkové turbíny bez jakýchkoli rotujících částí. Tento progresivní topný systém zajišťuje velmi rychlý přenos tepla do mladiny s minimálními ztrátami a rychlou cirkulací mladiny uvnitř varné nádrže mladiny. Tím se zrychlí proces vaření mladiny a zajistí se výroba více šarží mladiny za den. Absence otočných částí, jako je míchadlo, minimalizuje množství poruch systému a zvyšuje spolehlivost celého systému. Tato konstrukce pivovaru zvyšuje účinnost sanitace nádob a topného systému a snižuje množství dezinfekčních roztoků a spotřebu vody během procesu čištění.

Popis nádrže na vaření mladiny:

 1. Elektrické spirálové topné články
 2. Olejová komora - termotransferový systém
 3. Olejový systém topné turbíny
 4. Sanitární sprchové koule
 5. Tank na vaření mladiny s chmelem
 6. Parní vývodka
 7. Plnicí a vypouštěcí potrubí oleje
 8. Inspekční šachta se skleněnými dveřmi

BH BWLE 300 450x700 vířivka 09 - BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na vaření mladinySnadné oddělení chmele od sladu ve vířivé nádrži

Vírová nádrž je druhým kontejnerem varny. Jeho účelem je oddělení chmele od sladu po procesu varu mladiny před chlazením mladiny. Oddělení je zajištěno rychlou rotací mladiny uvnitř nádrže. Otáčení mladiny je způsobeno čerpáním mladiny z nádoby na varu mladiny do vírové nádrže přes tangenciální vstupní trubku. Chmel se kumuluje v ose nádrže a sladina je odsávána výpustním potrubím na okraji nádrže přímo k deskovému výměníku tepla, kde se mladina před fermentačním procesem ochlazuje ledovou vodou.

Popis vírové nádrže:

 1. Vnitřní prostor nádrže
 2. Tangenciální vstupní potrubí (tryska)
 3. Sanitární sprchová koule
 4. Výtoková trubka mladiny
 5. Inspekční šachta se skleněnými dveřmi
 6. Parní vývodka
 7. Kondenzátor odpadní páry
 8. Odpadní potrubí
 9. Odstředivé čerpadlo

Možnosti a vlastnosti

Dva druhy surovin pro výrobu mladiny:

Tři výrobní kapacity stroje na přípravu mladiny:

 • 1100 litrů piva mladiny denně - jedna dávka během 12 hodin
 • 2200 litrů piva mladiny denně - dvě dávky během 18 hodin
 • 3300 litrů piva mladiny denně - tři dávky během 24 hodin


Dostupné řídicí systémy:

Nabízíme tento mladinový varný stroj vybavený jednou z těchto úrovní řídicího systému:

MC: systém ručního ovládání

V manuálním provedení jsou všechny armatury ovládány ručně.

 • Teplotní kroky jsou řízeny PID regulátorem, který ve spolupráci s čerpadlem zajišťuje přesný topný gradient tak, aby gradient nárůstu teploty nepřekročil povolené limity.
 • Každá teplota musí být zadána ručně a není možné předem naprogramovat několik kroků. Otáčky čerpadla jsou řízeny buď ručně měničem kmitočtu nebo PID regulátorem podle zvoleného procesu.
 • Tato varianta není vybavena PLC a dotykovým panelem.
 • Tato varianta nemá indukční průtokoměr.

AC: automatický kontrolní systém

V plně automatické variantě jsou všechny kroky řízeny PLC a mohou probíhat plně automaticky. Plně automatický řídicí systém obsahuje tyto funkce:

 • Plnění nádrží vodou podle požadovaného cílového objemu.
 • Proces varu mladiny - automatizace teplotních kroků a časů v rámci celého procesu vaření mladiny.
 • Čerpání chlazené mladiny - automatická regulace průtoku podle teploty mladiny měřené na výstupu z výměníku tepla.
 • Spuštění / zastavení kondenzátoru páry. - automatický podle tlaku par v tancích.
 • Tato varianta je vybavena PLC a dotykovou obrazovkou, všechny automatické ventily jsou ovládány pneumatickými prvky.
 • Všechny ventily jsou vybaveny pneumatickými pohony.
 • Dálkové ovládání je k dispozici prostřednictvím mobilních zařízení Android nebo iOS
 • Indukční průtokoměr
 • Senzory prázdných trubek

Technické specifikace

Tank pro proces varu mladiny

 • Použitelná kapacita 1350 l
 • Rozměry Ø 1503 mm, výška 1950 mm
 • Topení - termotransferová oblast 9.50 m2
 • Tepelný výměník s trubkou s termotransferem zajištěný olejem - topná spirála 5x 6kW / 9.50 m2
 • Osvětlení 12V 35W (volitelně)
 • 3x Sanitární sprcha DN 20
 • Přívodní potrubí pro vodu a sladinu DN 25
 • Odtoková trubka DN 40
 • Přívodní potrubí DN 100, rozstřikovací zařízení 1x
 • Senzor teploty
 • Izolace 50 mm plastová minerální bavlna
 • Vnější plášť z nerezové oceli 1 mm (volitelně měď 1 mm)
 • Měřicí tyč s certifikací ČMI-cz 71 / 316 / EEC

Tank pro oddělení chmele od mladiny

 • Použitelná kapacita 1100 l
 • Rozměry Ø 1503 mm, výška 1950 mm
 • Osvětlení 12V 35W (volitelně)
 • Mechanický ukazatel teploty 0-120ºC nerezová ocel
 • 1x Sanitární sprcha DN 20
 • Přívodní potrubí pro vodu a sladinu DN 25
 • Odtoková trubka DN 40
 • Přívodní potrubí DN 100, rozstřikovací zařízení 1x
 • Signtové sklo DN 50
 • Senzor teploty
 • Tangenciální tryska DN 25
 • Izolace 50 mm bavlna z plastu,
 • Vnější plášť z nerezové oceli 1 mm (volitelně měď 1 mm)

Chladič a provzdušňovač mladiny

 • Nerezový deskový výměník tepla
 • Počet komor: 20
 • Počet komor ve stupni chlazení 1st: 10
 • Počet komor ve stupni chlazení 2nd: 10
 • Teplota mladiny na vstupu do stupně chlazení 1st: 95 ° C
 • Teplota mladiny ve výstupu stupně chlazení 1st: 25 ° C
 • Teplota studené vody na vstupu: max. 15 ° C (doporučeno)
 • Teplota teplé vody ve výstupu: 65-70 ° C
 • Teplota mladiny na vstupu stupně 2nd chlazení: 25 ° C
 • Teplota mladiny ve výstupním stupni chlazení 2nd: 7 ° C
 • Teplota ledové vody na vstupu: max. 0-2 ° C (doporučeno)
 • Teplota ledové vody ve výstupu: 3-5 ° C
 • Okysličování mladiny - svíčkou ze slinuté nerezové oceli DN 25, potřebné připojení DN10 k hadici ze vzduchového kompresoru s uhlíkovou bakteriologickou filtrací vzduchu

Potrubí, armatury

 • Primární linie DN 40
 • Odtokové potrubí DN 50
 • Hygienická linka DN 25, ventil 3x DN 20
 • Přívod vody a přídavné vedení DN 25
 • Filtr pivního mladiny 1000 L / hod
 • Odstředivé čerpadlo svalů DWO 150 Ebara 750 W

Elektrická instalace

 • Elektrické rozvaděče z nerezové oceli
 • Hlavní spínač 3x100A s centrálním vypínačem
 • Startér motoru 3x 2.5A-4A
 • Frekvenční měnič FRONIC mini 1.5 kW
 • Digitální teplotní regulátor Dixel XR20D
 • Zapojení
  • 5x 1,5 18 m
  • 5x 2.5 10 m
  • 3x 1 48 m

Rozměry a hmotnost

 • Hmotnost 1200 kg
 • Základní rozměr minimální výška 2 500 mm
 • Výška 2 350 mm
 • Šířka 4 350 mm
 • Hloubka 1 800 mm

Tento systém pro přípravu sladiny je namontován v tuhém rámu vyrobeném z 1.4301, 8 PC nastavitelných podpěr instalovaných v jeho spodní části.

Připojení:

 • Odtoková trubka DN 40
 • Čistý stlačený vzduch DN 10
 • Přívod studené vody DN 25 / G 1 ″
 • Přívod studené vody DN 25 / G 1 ″
 • Odtokové potrubí DN 50
 • Odtoková trubka odpadní páry DN 100 (pouze v případě, že kondenzátor odpadní páry není součástí dodávky)
 • Plnicí / vypouštěcí potrubí oleje G 1 ″ DN 25
 • Elektro 3x400V / 50Hz / 63A 33 kW

Přeprava

Toto zařízení je obvykle dodáváno ve smontovaném stavu.


Možné doplňky :

Doporučené doplňky a další vybavení pro vylepšení zařízení na výrobu mladiny Breworx LITE-ECO 600Ceny (EUR)
provzdušňovač chladiče mladiny 005 150x150 - BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na výrobu mladiny| WCA: Integrovaný chladič mladiny a provzdušňovač s průtokem až do 1000 litrů za hodinu

Integrace kompaktního chladiče a provzdušňovače do zařízení na výrobu mladiny umožňuje chlazení a provzdušňování mladiny bez použití externích zařízení. Umožňuje také měření a přesnou regulaci výstupní teploty mladiny na konci výrobního cyklu mladiny, před zahájením kvašení piva, pomocí automatického řídicího systému pivovaru.

4051
parní kondenzátory varny 400x400 150x150 - BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na výrobu mladiny| BVP: Integrovaný kondenzátor odpadních par s ventilátorem z nerezové oceli a automatickou regulací

Toto zařízení se používá pro kondenzaci a odstraňování odpadních par generovaných v tancích během procesu výroby mladiny. Kondenzátor páry umožňuje odsávání páry z nádoby ventilátorem a následnou kondenzaci v trubkovém výměníku tepla. Z tepelného výměníku pak jde pouze kondenzovaná kapalina podstatně nižší teploty, která nezkracuje životnost odpadního potrubí z pivovaru. Pitná horká voda (jako chladicí kapalina) vystupující z výměníku tepla může být shromažďována v nádrži na horkou vodu pro pozdější použití.

4725
Pumpa Ebara CDX 150x150 - BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na sladinuSpeciální odstředivé čerpadlo - Speciální čerpadlo navržené pro vysoké teploty až do 115 ° C s chladicím systémem hřídelové ucpávky s velmi dlouhou životností a ochranou proti úniku kapaliny (volitelné příslušenství)1890
pata 230V 2200W 01 150x150 - BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na výrobu mladinyZvýšení topného výkonu o 6kw - speciální topné prvky s vyšším topným výkonem zajišťují zrychlení procesu vaření mladiny. Velmi užitečné, pokud plánujete vyrábět více než jednu dávku mladiny denně. Kratší čas každé dávky mladiny šetří váš čas a práci.490

Další informace

Hmotnost1200 kg
Rozměry4350 × 1800 × 2350 mm
Kontrolní systém

AC - automatické, MC - manuální

Hodnocení

Nejsou žádné hodnocení.

Buďte první, kdo ohodnotí “BREWORX LITE-ECO 1000: Wort brew machine”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *