» » » BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na vaření mladiny

BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na vaření mladiny

30 240 - 40 224 Bez daně

Stroj na přípravu mladiny BREWORX LITE-ECO 1000 je kompaktní potravinářský stroj, který obsahuje veškeré potřebné vybavení k výrobě 1100 litrů sladiny (pro výrobu přibližně 1000 litrů piva) v jedné dávce ze sladového výtažku nebo koncentrátu mladiny (pivní koncentráty). Stroj není vybaven filtrační nádrží, proto není možné vyrábět sladinu ze sladu klasickým způsobem. Zjednodušený průmyslový design stroje umožňuje efektivní práci během celého procesu výroby mladiny pomocí jednoduchého krokového PLC regulátoru pro ohřev nádob. Přenos tepla z elektrických topných spirál do vnitřního pláště nádob zajišťuje olej.

Tento stroj na přípravu sladiny je hlavním zařízením Pivovary BREWORX Lite-ECO 1000 ale může být použit také s jinými typy pivovarů.

Jasný

Popis

Stroj na přípravu mladiny BREWORX LITE-ECO 1000 je kompaktní potravinářský stroj, který obsahuje veškeré potřebné vybavení k výrobě 1100 litrů sladiny (pro výrobu přibližně 1000 litrů piva) v jedné dávce ze sladového výtažku nebo koncentrátu mladiny (pivní koncentráty). Stroj není vybaven filtrační nádrží, proto není možné vyrábět sladinu ze sladu klasickým způsobem. Zjednodušený průmyslový design stroje umožňuje efektivní práci během celého procesu výroby mladiny pomocí jednoduchého krokového PLC regulátoru pro ohřev nádob. Přenos tepla z elektrických topných spirál do vnitřního pláště nádob zajišťuje olej.

Tento stroj na přípravu sladiny je hlavním zařízením Pivovary BREWORX Lite-ECO 1000 ale může být použit také s jinými typy pivovarů.

Výhody stroje na přípravu mladiny BREWORX Lite-ECO

 • Snadná výroba mladiny z koncentrátů bez dlouholetých zkušeností obsluhy
 • Snadné dosažení stabilní kvality piva bez vlivu nestabilní kvality surovin
 • Mlýn sladových zrn není potřeba - slad se nepoužívá - úspory nákladů, žádné problémy se skladováním a přípravou šrotu sladu
 • Krátká doba učení pro operátory ve výrobním procesu kvalitního piva
 • Významné úspory práce
 • Výrazné úspory energie až do hodnoty 50% při výrobě sladiny z koncentrátu
 • Snížení objemu pevného odpadu ve výrobě až o 90% - v procesu výroby piva nejsou žádná sladová zrna
 • Není zapotřebí žádný generátor páry
 • V kompaktním systému je zahrnut chladič mladiny a provzdušňovač sladiny
 • Kompaktní stroj dodávaný se všemi součástmi namontovanými na jednom ocelovém rámu nevyžaduje montážní práce na místě
 • Nižší kupní cena
 • Rychlejší návratnost investic

BH BWLE 1000 1000x600 01 - BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na vaření mladiny

BH BWLE 1000 1000x600 02 narys - BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na vaření mladiny

BH BWLE 1000 1000x500 04 pudory - BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na vaření mladiny

BH BWLE 1000 500x600 04 pravy - BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na výrobu mladiny

BH BWLE 1000 500x600 Poplatek 04 - BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na výrobu mladiny

BH BWLE 1000 1000x600 03 zada - BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na vaření mladiny

Stroj na přípravu mladiny BREWORX LITE-ECO 1000 obsahuje ve standardním provedení:

 • Nádoba na vaření mladiny - elektricky vyhřívaná nádrž na vaření mladiny (a míchání vody s koncentrátem mladiny)
 • Vířivá nádrž - nádoba pro separaci chmele chmele z mladiny
 • Deskový výměník - sada obsahuje jak chladič mladiny, tak integrovaný provzdušňovač mladiny
 • Vodní kondenzátor odpadní páry
 • Ovládací panel (systém ručního ovládání - tlačítka a jednoduché regulátory, systém automatického řízení - dotykový displej)
 • Olejový topný systém s elektrickými spirálami 5x 6kW
 • Všechny přípojky potrubí a vodičů (přívod studené vody, glykolový vstup, plnění a vypouštění oleje, výstup sladiny, odpadní voda, elektrický přívodní kabel s konektorem AC 3)
 • Všechny mechanicky a automaticky řízené ventily a armatury
 • Elektrická rozvaděčová skříň
 • Řídicí počítač (pouze verze s automatickým řídícím systémem)
 • Základní rám z nerezové oceli

BH BWLE 300 800X500 08 varná konvice - BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na vaření mladinyProgresivní systém vytápění mladiny

Stroj na přípravu sladiny REWORX LITE-ECO 1000 je vybaven velmi účinným topným systémem. Tento systém se skládá z elektrických topných spirál, olejové komory a trubkové turbíny bez otáčivých součástí. Tento progresivní systém vytápění zajišťuje velmi rychlý přenos tepla na sladinu s minimálními ztrátami a rychlým oběhem mladiny uvnitř konvice. To urychluje proces svařování sladiny a zajišťuje produkci více sérií sladiny za den. Odstranění rotujících částí, jako je míchadlo, minimalizuje množství poruch systému a zvyšuje spolehlivost celého systému. Tento návrh varny zvyšuje efektivitu sanace kontejnerů a topného systému a snižuje množství dezinfekčních roztoků a spotřeby vody během čištění.

Popis nádrže na vaření mladiny:

 1. Elektrické spirálové topné články
 2. Olejová komora - termotransferový systém
 3. Olejový systém topné turbíny
 4. Sanitární sprchové koule
 5. Tank na vaření mladiny s chmelem
 6. Parní vývodka
 7. Plnicí a vypouštěcí potrubí oleje
 8. Inspekční šachta se skleněnými dveřmi

BH BWLE 300 450x700 vířivka 09 - BREWORX LITE-ECO 1000: Stroj na vaření mladinySnadné oddělení chmele od sladu ve vířivé nádrži

Vírová nádrž je druhým kontejnerem varny. Jeho účelem je oddělení chmele od sladu po procesu varu mladiny před chlazením mladiny. Oddělení je zajištěno rychlou rotací mladiny uvnitř nádrže. Otáčení mladiny je způsobeno čerpáním mladiny z nádoby na varu mladiny do vírové nádrže přes tangenciální vstupní trubku. Chmel se kumuluje v ose nádrže a sladina je odsávána výpustním potrubím na okraji nádrže přímo k deskovému výměníku tepla, kde se mladina před fermentačním procesem ochlazuje ledovou vodou.

Popis vírové nádrže:

 1. Vnitřní prostor nádrže
 2. Tangenciální vstupní potrubí (tryska)
 3. Sanitární sprchová koule
 4. Výtoková trubka mladiny
 5. Inspekční šachta se skleněnými dveřmi
 6. Parní vývodka
 7. Kondenzátor odpadní páry
 8. Odpadní potrubí
 9. Odstředivé čerpadlo

Možnosti a vlastnosti

Dva druhy surovin pro výrobu mladiny:

Tři výrobní kapacity stroje na přípravu mladiny:

 • 1100 litrů piva mladiny denně - jedna dávka během 12 hodin
 • 2200 litrů piva mladiny denně - dvě dávky během 18 hodin
 • 3300 litrů piva mladiny denně - tři dávky během 24 hodin

Dva dostupné řídicí systémy:

 • MC - Ruční ovládání - Všechny funkce jsou manuálně ovládány lidským operátorem krok za krokem. Vytápění varny a rychlost čerpadla jsou řízeny z centrálního ovládacího panelu.
 • AC - Automatické řízení - Automaticky řízený proces přípravy mladiny podporovaný průmyslovým počítačem, který automaticky řídí produkci mladiny a vyžaduje malou interakci uživatele. Funkce, jako je ohřev stroje na výrobu mladiny, rychlost čerpadla, pneumatické ventily, jsou řízeny počítačem a nastavitelné na centrální ovládací panel s dotykovou obrazovkou.

Proč doporučujeme vybrat automatický řídící systém? Hlavními důvody jsou:

 • Odstranění lidských chyb - přesně a včas provádějte potřebné úkoly
 • Úspora nákladů pro vlastníka - pro manipulaci v pivovaru je nutný pouze jeden pracovník
 • Minimalizujte počet chybových stavů v pivovaru - vše je stále pod kontrolou
 • Monitorování a registrace Procesu výroby do paměti počítače
 • Minimalizace požadavků pro neustálou pozornost obsluhy - včasná reakce strojeStabilní kvalita piva - jsou dodržovány standardní výrobní postupy
 • Šest předprogramovaných receptů - pro výrobu nejznámějších druhů piva: Pils, Lager, Black, Weissenbeer, Ale, Special
 • Ruční režim pivovaru - pro výrobu všech ostatních druhů piva, které nejsou předem naprogramovány
 • Speciální režim sanitace - pro automatické čištění, dezinfekci a sterilizaci varny, trubek, armatur a jiných zařízení pivovarů \ t

Doporučení:

Důrazně doporučujeme vybrat Automatický systém řízení vaření . Doporučujeme také Automatický řídicí systém pro média a proces fermentace a dozrávání ! Automatický řídicí systém počítačového varného systému vždy zajišťuje správné načasování výroby vaření bez poškození sladinových šarží.

Varovný automat-control-auv1-ovládací panel

Automatický řídicí systém pro média a proces fermentace a zrání umožňuje automatické sledování a řízení nejdůležitějších částí procesu fermentace a dozrávání piva (od 1 až po maximálně nádrže 30) a také práce s médii.

Ttmcs-dotykový displej-001

Jak vypadá automatický ovládací panel? Toto je hlavní nabídka. Vyberte si jeden z několika typů nebo funkcí piva a klikněte a jděte.

Varovný automat-control-ac-control-panel-01

Speciální funkce:

 • Funkce CIP - speciální režim zajišťuje čištění, dezinfekci a sterilizaci varny, trubek mladiny a případně i dalších zařízení v pivovaru

Technické specifikace

Tank pro proces varu mladiny

 • Použitelná kapacita 1350 l
 • Rozměry Ø 1503 mm, výška 1950 mm
 • Topení - termotransferová oblast 9.50 m2
 • Tepelný výměník s trubkou s termotransferem zajištěný olejem - topná spirála 5x 6kW / 9.50 m2
 • Osvětlení 12V 35W (volitelně)
 • 3x Sanitární sprcha DN 20
 • Přívodní potrubí pro vodu a sladinu DN 25
 • Odtoková trubka DN 40
 • Přívodní potrubí DN 100, rozstřikovací zařízení 1x
 • Senzor teploty
 • Izolace 50 mm plastová minerální bavlna
 • Vnější plášť z nerezové oceli 1 mm (volitelně měď 1 mm)
 • Měřicí tyč s certifikací ČMI-cz 71 / 316 / EEC

Tank pro oddělení chmele od mladiny

 • Použitelná kapacita 1100 l
 • Rozměry Ø 1503 mm, výška 1950 mm
 • Osvětlení 12V 35W (volitelně)
 • Mechanický ukazatel teploty 0-120ºC nerezová ocel
 • 1x Sanitární sprcha DN 20
 • Přívodní potrubí pro vodu a sladinu DN 25
 • Odtoková trubka DN 40
 • Přívodní potrubí DN 100, rozstřikovací zařízení 1x
 • Signtové sklo DN 50
 • Senzor teploty
 • Tangenciální tryska DN 25
 • Izolace 50 mm bavlna z plastu,
 • Vnější plášť z nerezové oceli 1 mm (volitelně měď 1 mm)

Chladič a provzdušňovač mladiny

 • Nerezový deskový výměník tepla
 • Počet komor: 20
 • Počet komor ve stupni chlazení 1st: 10
 • Počet komor ve stupni chlazení 2nd: 10
 • Teplota mladiny na vstupu do stupně chlazení 1st: 95 ° C
 • Teplota mladiny ve výstupu stupně chlazení 1st: 25 ° C
 • Teplota studené vody na vstupu: max. 15 ° C (doporučeno)
 • Teplota teplé vody ve výstupu: 65-70 ° C
 • Teplota mladiny na vstupu stupně 2nd chlazení: 25 ° C
 • Teplota mladiny ve výstupním stupni chlazení 2nd: 7 ° C
 • Teplota ledové vody na vstupu: max. 0-2 ° C (doporučeno)
 • Teplota ledové vody ve výstupu: 3-5 ° C
 • Okysličování mladiny - svíčkou ze slinuté nerezové oceli DN 25, potřebné připojení DN10 k hadici ze vzduchového kompresoru s uhlíkovou bakteriologickou filtrací vzduchu

Potrubí, armatury

 • Primární linie DN 40
 • Odtokové potrubí DN 50
 • Hygienická linka DN 25, ventil 3x DN 20
 • Přívod vody a přídavné vedení DN 25
 • Filtr pivního mladiny 1000 L / hod
 • Odstředivé čerpadlo svalů DWO 150 Ebara 750 W

Elektrická instalace

 • Elektrické rozvaděče z nerezové oceli
 • Hlavní spínač 3x100A s centrálním vypínačem
 • Startér motoru 3x 2.5A-4A
 • Frekvenční měnič Fronický mini 1.5 kW
 • Digitální teplotní regulátor Dixel XR20D
 • Zapojení
  • 5x 1,5 18 m
  • 5x 2.5 10 m
  • 3x 1 48 m

Rozměry a hmotnost

 • Hmotnost 1200 kg
 • Základní rozměr minimální výška 2 500 mm
 • Výška 2 350 mm
 • Šířka 4 350 mm
 • Hloubka 1 800 mm

Tento systém pro přípravu sladiny je namontován v tuhém rámu vyrobeném z 1.4301, 8 PC nastavitelných podpěr instalovaných v jeho spodní části.

Připojení:

 • Odtoková trubka DN 40
 • Čistý stlačený vzduch DN 10
 • Přívod studené vody DN 25 / G 1 ″
 • Přívod studené vody DN 25 / G 1 ″
 • Odtokové potrubí DN 50
 • Odtoková trubka odpadní páry DN 100 (pouze v případě, že kondenzátor odpadní páry není součástí dodávky)
 • Plnicí / vypouštěcí potrubí oleje G 1 ″ DN 25
 • Elektro 3x400V / 50Hz / 63A 33 kW

Přeprava

Toto zařízení je obvykle dodáváno ve smontovaném stavu.

Volitelné příslušenství

 • LEA - laboratorní vybavení a doplňky - sacharimetry, alkoholmetry, odměrný válec, dřevěná tyč pro ruční měření výšky hladiny
 • HWT - Zásobník teplé vody - izolovaná nádoba pro skladování teplé vody zakoupené v procesu chlazení mladiny. Je nutné mít k dispozici teplou vodu pro některé části varného cyklu ve varně.
 • ITWT - Nádrž na vodu upravenou ledem - izolovaná nádoba pro chlazení, skladování a čerpání ledové vody, která je nezbytná při procesu chlazení mladiny. Tato upravená pitná ledová voda se zahřívá v procesu chlazení sladiny a stává se teplou vodou uloženou v HWT. Pokud není k dispozici pitná voda s požadovaným chemickým složením, je nutné použít některé zařízení pro úpravu vody - WTS. K dispozici pro pivovary s jednostupňovým chladícím systémem mladiny - doporučujeme jej pro pivovary s výrobní kapacitou nad 1000 litrů mladiny na jeden nápoj místo ICWT.
 • ICWT - Nádrž na chladící vodu - izolovaná nádoba pro chlazení, skladování a čerpání ledové vody, která je nezbytná při procesu chlazení mladiny. Tato upravená pitná ledová voda se zahřívá v procesu chlazení sladiny a pak se vrací zpět do chladicího systému. K dispozici pro pivovary s dvouúrovňovým chladícím systémem mladiny - doporučujeme pro pivovary s výrobní kapacitou max.1000 litrů mladiny na jeden nápoj místo ITWT.
 • WTS - systémy úpravy vody - zařízení pro úpravu studené vody, která nevyžadovala chemické složení k vaření piva zvoleného typu. Pro posouzení vhodného chemického složení vody je nutná chemická analýza.

Volitelné služby

BTS - Pivovarské služby pro založení nového minipivovaru a také pro již provozované minipivovary - všechny kurzy jsou vyučovány certifikovaným českým pivovarem v Česku nebo v zemi zákazníka.

Další informace

Hmotnost1200 kg
Rozměry4350 × 1800 × 2350 mm
Kontrolní systém

AC - automatické, MC - manuální

PŘEZKUMY

Nejsou žádné hodnocení.

Buďte první, kdo ohodnotí “BREWORX LITE-ECO 1000: Wort brew machine”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *