Technologie výroby, distribuce a prodeje piva

Tato kategorie zahrnuje veškeré vybavení pro výrobu, distribuci a prodej:

 • Pivovary, stroje na vaření mladiny, výrobní, fermentační a dozrávací tanky.
 • Čistící zařízení, chladící zařízení, topná zařízení, filtrační a pasterizační zařízení.
 • Zařízení pro výdej a plnění piva do lahví, kegů, plechovek atd.

Technologie výroby piva

Strukturální navigace pro tuto kategorii:

Hlavní podkategorie - zařízení na výrobu piva:

 1. Pivovary – kompletní výrobní linky, které obsahují předdefinovaný soubor zařízení na výrobu piva dle požadované výrobní kapacity.
 2. Zařízení pro zpracování sladu – stroje a zařízení potřebná ke skladování, dopravě a lisování sladových zrn těsně před procesem vaření piva.
 3. Zařízení na vaření mladiny – zařízení a stroje na výrobu mladiny před procesem kvašení.
 4. Fermentační zařízení – fermentační tanky a všechna zařízení potřebná pro proces primární a sekundární kvašení.
 5. Zařízení pro konečnou úpravu piva – Zařízení pro extrakci chmele, filtraci, pasterizaci, karbonizaci a další kondicionační operace – finální zpracování.
 6. Zařízení pro plnění piva – Zařízení a stroje na oplachování lahví nebo kegů a pro izobarické plnění do kegů, lahví, PET lahví, Petainerů, plechovek a bag-in-boxů.
 7. Podpůrná pivovarská zařízení – Zařízení pro chlazení a ohřev médií, ohřev mladiny, chlazení mladiny, chlazení tanků, systémy měření a regulace, stroje na čištění a sanitaci všech zařízení pivovarů, plynové systémy. Další speciální systémy v pivovarech pro podporu výrobního procesu.
 8. Příslušenství pro pivovary - Zařízení pro zajištění funkce všech připojení, potrubních tras, elektrických vodičů, měření a regulace teplot. Spojovací kování a jiné armatury pro nádrže, hadice, potrubí, čerpadla, rámy a další příslušenství a části pivovarského systému.