Apparatuur om de inhoud van de tank te roeren, Het is gemonteerd aan de zijkant van de tankschaal.