De sectie moutverwerkingsapparatuur is de juiste plaats voor alle apparatuur en machines voor het wegen, transporteren, pletten, bevochtigen en opslaan van mout voor en na het brouwen van bier.


Moutmolens - Machines voor het fijn persen van moutkorrels