อุปกรณ์สำหรับบรรจุเครื่องดื่มแบบแมนนวลและแบบบรรจุขวด กระป๋อง บาร์เรล ถังเหล็ก อุปกรณ์ปิดฝา เครื่องติดฉลาก หน่วยเข้ารหัส เครื่องบรรจุ ฯลฯ