แผนกอุปกรณ์แปรรูปมอลต์เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการค้นหาอุปกรณ์และเครื่องจักรทั้งหมดสำหรับการชั่งน้ำหนัก ขนส่ง บด ให้ความชื้น และจัดเก็บมอลต์ก่อนและหลังการกลั่นเบียร์


โรงสีมอลต์ - เครื่องจักรสำหรับการบีบเมล็ดมอลต์อย่างละเอียด fine