การบรรจุเบียร์ ไซเดอร์ และเครื่องดื่มอื่นๆ – Petainers ถังและขวด