Browary - pełne podstawowe zestawy sprzętu do produkcji piwa. Zalecane podstawowe konfiguracje browarów. Obejmują one browary o wszystkich zdolnościach produkcyjnych od najmniejszych browarów domowych, aż po browary średniej wielkości dla restauracji, aż po duże browary przemysłowe do produkcji dużych ilości piwa. Ceny nie obejmują prac instalacyjnych i kosztów transportu. Zostaną one obliczone indywidualnie w zależności od miejsca dostawy i instalacji. Oferujemy wszystkie nasze browary również w innych konfiguracjach niż wymienione. Możemy wysłać naszą ofertę na browar zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.