Tehniliste gaaside ettevalmistamise ja transportimise seadmed - surveõhk, karbodioksiid, oksiid, nitrium jne