Εξοπλισμός παστερίωσης ποτών. Ο παστεριωτής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μπύρας ή του ποτού cider διαδικασία παραγωγής. Η διατήρηση της σωστής μεθόδου παστερίωσης είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαχείριση της ποιότητας του ποτού και την επίτευξη χαμηλού κόστους παραγωγής.