Ζυθοποιίες - πλήρη βασικά σύνολα του εξοπλισμού παραγωγής μπύρας. Συνιστώμενες βασικές διαμορφώσεις των ζυθοποιών. Περιλαμβάνουν ζυθοποιίες όλων των παραγωγικών δυνατοτήτων από τα μικρότερα ζυθοποιεία στο σπίτι, μεσαίου μεγέθους βιοτεχνικά ζυθοποιεία για εστιατόρια μέχρι και μεγάλα βιομηχανικά ζυθοποιεία για παραγωγή μεγάλου όγκου μπύρας. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα εγκατάστασης και μεταφοράς. Θα υπολογίζονται ξεχωριστά ανάλογα με τον τόπο παράδοσης και εγκατάστασης. Προσφέρουμε όλα τα ζυθοποιεία μας και σε άλλες διαμορφώσεις από αυτές που αναφέρονται. Μπορούμε να σας στείλουμε την προσφορά μας για ένα ζυθοποιείο σύμφωνα με τις προσωπικές σας απαιτήσεις.