Generátory horúcej pary na ohrev varení, kotlov, staníc CIP, sterilizácia nádob, potrubí a hadíc. Elektrické parné generátory. Plynové parogenerátory.