Zariadenia na filtráciu piva, jablčného vína a vína - doskové filtre, diatomické filtre, priečne filtry, mikrofiltry.