FMU – Fermentation-maturation units , FUIC (Fermentation Units with Independent Cooling): הם יחידות קומפקטיות מורכבת מכל מה שנדרש עבור התסיסה בשליטה מלאה תהליך הבשלה במהלך ייצור המשקאות האלכוהוליים. יחידת FUIC כוללת טנקים גליליים מבודדים, אחד או שניים, שלושה או ארבעה מבודדים, קירור מים, מערכת מדידה ובקרה, קופסת חשמל ומסגרת בסיס.
זו מערכת פשוטה מודולרי מאפשר הרכבה של מבשלת קטן רק על ידי הלקוח ללא המומחים שלנו, ללא בנייה reinructon, ללא עבודת הפרויקט, צעד אחר צעד. מכשיר זה נועד גם לבדיקת דוגמאות של סוגים חדשים של בירה, יין או משקה cider.