Измервателни и контролни системи за пивоварни - измерване и контрол на температурите и времето на процеса на варене.