Оборудване за филтриране на бира, сайдер и вино - филтри за плочки, диатомични филтри, филтри с кръстосан поток, микрофилтри.