FermenteringstrycksjusteringsmekanismCCT Cylindriskt koniska jäsningstankar, CCF Cylindriskt koniska jäsningsmedel. Dessa är de vanligaste typiska bryggertankarna, som är speciellt utformade för produktion av alkoholhaltiga drycker som öl, kolsyrade vin eller dryckescider. De är utformade för jäsning av alkoholhaltiga drycker under tryck. I tryckversion finns tankarna också tillgängliga för sekundär jäsningsprocess (mognad av dryck under tryck). I det här fallet är det också möjligt att använda dem som betjäningstankar (ljusa öltankar - BBT) innan fyllning av dryck i keggar eller flaskor, keggar eller andra paket. Vi tillverkar alla dessa enheter antingen i modellkonfigurationer eller enligt individuella kundkrav. Till exempel kan vi utrusta denna typ av tankar med ytterligare armaturer för filtrering av drycker, för utvinning av humle till kall öl (dry hopping).
Alla tankar är utrustade med jäsningsmekanismen för finjustering av trycket i tankarna. Temperaturen kan lätt regleras med det lokala eller centrala styrsystemet.