Generatorer av varm ånga för uppvärmning av bryggor, kedjor, CIP-stationer, sterilisering av fartyg, rör och slangar. Elektriska ånggeneratorer. Gasångaggregat.