Fermentorer för sekundär jäsningsprocess - mognad av öl under tryck

FermenteringstrycksjusteringsmekanismDe cylindriska behållarna av rostfritt stål som är konstruerade för andra steg av ölfermentering - mognad. Dessa tankar är utrustade med en inspektionsdörr, sanitär dusch, justerbar tryckventil och fittings för fyllning och tömning av öl. Vi producerar dem på efterfrågan som en mångsidig tank som kombinerar funktionen både jäsning och mognadstankar och även trycktankningstankar - kombitankarna.

Denna kategori omfattar trycktankar av rostfritt stål med både vertikal och horisontell orientering, utan eller med PUR-isolering. Alla tankar är utrustade med jäsningsmekanismen för finjustering av trycket i tankarna. Temperaturen kan lätt regleras med det lokala eller centrala styrsystemet.