Kế hoạch và dự án dịch vụ cho khách hàng những người sẽ mua và vận hành nhà máy của riêng mình.

Tài liệu dự án công nghệ TPB-500 cho một nhà máy bia / xi măng 500 hl / năm
Tài liệu dự án công nghệ TPB-500 cho một nhà máy bia / xi măng 500 hl / năm
không được đánh giá  1530 3060 Không bao gồm thuế Thêm vào giỏ hàng