เครื่องติดฉลากขวดและเครื่องพิมพ์

เครื่องติดฉลากขวดและเข้ารหัส – เครื่องจักรที่ใช้ติดฉลากติดด้วยตนเองบนขวดและพิมพ์วันที่ผลิตและหมายเลขแบทช์บนฉลาก