Tanke fermentimi të hapur / fermentues të hapur

Fermentuesit tradicional nonek pa presion për fermentimin parësor të birrës të domosdoshëm për prodhimin e birrave tipike të lager

Një teknologji e fermentimit parësor në vazot e fermentimit të hapur në një dhomë të dedikuar për fermentim (Spilka) është tipike kryesisht për prodhimin e lagers tradicionale likeeke si birra Pilsner.

Ndërtimi i fermentuesve të hapur lejon grumbullimin veçanërisht të përshtatshëm të shkumës nga maja e ngordhur në një sipërfaqe të lythave dhe heqjen e plotë të tij në fazën e fundit të fermentimit parësor i cili është një parakusht për të bërë një birrë të fermentuar të cilësisë së poshtme me shije tradicionale. Ky lloj i fermentuesve është tipik kryesisht për birrarët artizanale Czecheke.

Një fabrikë birre artizanale e pajisur me teknologjinë e fermentuesve të hapur ka një mundësi për të treguar prodhimin e birrës në faza të ndryshme të saj. Kush ka vizituar ndonjëherë një fabrikë tradicionale artizanale çeke si një turist, në mendjen e tij mbetet kujtimi i një vaskë të mbushur me birrë të re, e cila është e mbuluar nga një shtresë shkumë me strukturë dhe ngjyra interesante. Shikimi i birrës në fazën e fermentimit parësor është thjesht interesante, dhe kjo është më e rëndësishmja për tregtimin e birrës së vogël.


Ne prodhojmë dhe ofrojmë këto lloje të vazove të fermentimit të hapur:

TANI zbritje!
Hapur erë fermentimi
OFV-100 Hapësira e fermentimit të hapur 100 litra
nuk vlerësuarat  4079 -  4954 Duke përjashtuar taksën Shtoni në të Shporta
TANI zbritje!
Hapur erë fermentimi
OFV-150 Hapësira e fermentimit të hapur 150 litra
nuk vlerësuarat  4162 -  5048 Duke përjashtuar taksën Shtoni në të Shporta
TANI zbritje!
Hapur erë fermentimi
OFV-200 Hapësira e fermentimit të hapur 200 litra
nuk vlerësuarat  4247 -  5143 Duke përjashtuar taksën Shtoni në të Shporta
TANI zbritje!
Hapur erë fermentimi
OFV-250 Hapësira e fermentimit të hapur 250 litra
nuk vlerësuarat  4334 -  5240 Duke përjashtuar taksën Shtoni në të Shporta
TANI zbritje!
Hapur erë fermentimi
OFV-300 Hapësira e fermentimit të hapur 300 litra
nuk vlerësuarat  4422 -  5339 Duke përjashtuar taksën Shtoni në të Shporta
TANI zbritje!
Hapur erë fermentimi
OFV-400 Hapësira e fermentimit të hapur 400 litra
nuk vlerësuarat  4468 -  5389 Duke përjashtuar taksën Shtoni në të Shporta
TANI zbritje!
Hapur erë fermentimi
OFV-500 Hapësira e fermentimit të hapur 500 litra
nuk vlerësuarat  4513 -  5440 Duke përjashtuar taksën Shtoni në të Shporta
TANI zbritje!
Hapur erë fermentimi
OFV-600 Hapësira e fermentimit të hapur 600 litra
nuk vlerësuarat  4605 -  5543 Duke përjashtuar taksën Shtoni në të Shporta
TANI zbritje!
Hapur erë fermentimi
OFV-800 Hapësira e fermentimit të hapur 800 litra
nuk vlerësuarat  5627 -  6688 Duke përjashtuar taksën Shtoni në të Shporta
TANI zbritje!
Hapur erë fermentimi
OFV-1000 Hapësira e fermentimit të hapur 1000 litra
nuk vlerësuarat  6098 -  7216 Duke përjashtuar taksën Shtoni në të Shporta
TANI zbritje!
Hapur erë fermentimi
OFV-1200 Hapësira e fermentimit të hapur 1200 litra
nuk vlerësuarat  6570 -  8001 Duke përjashtuar taksën Shtoni në të Shporta
TANI zbritje!
Hapur erë fermentimi
OFV-1500 Hapësira e fermentimit të hapur 1500 litra
nuk vlerësuarat  7078 -  8570 Duke përjashtuar taksën Shtoni në të Shporta
TANI zbritje!
Hapur erë fermentimi
OFV-2000 Hapësira e fermentimit të hapur 2000 litra
nuk vlerësuarat  7470 -  9009 Duke përjashtuar taksën Shtoni në të Shporta
TANI zbritje!
Hapur erë fermentimi
OFV-2500 Hapësira e fermentimit të hapur 2500 litra
nuk vlerësuarat  8062 -  9672 Duke përjashtuar taksën Shtoni në të Shporta
TANI zbritje!
Hapur erë fermentimi
OFV-3000 Hapësira e fermentimit të hapur 3000 litra
nuk vlerësuarat  9540 -  11542 Duke përjashtuar taksën Shtoni në të Shporta
TANI zbritje!
Hapur erë fermentimi
OFV-4000 Hapësira e fermentimit të hapur 4000 litra
nuk vlerësuarat  11070 -  13256 Duke përjashtuar taksën Shtoni në të Shporta
TANI zbritje!
Hapur erë fermentimi
OFV-5000 Hapësira e fermentimit të hapur 5000 litra
nuk vlerësuarat  12726 -  14896 Duke përjashtuar taksën Shtoni në të Shporta
TANI zbritje!
Hapur erë fermentimi
OFV-6000 Hapësira e fermentimit të hapur 6000 litra
nuk vlerësuarat  14381 -  17350 Duke përjashtuar taksën Shtoni në të Shporta
TANI zbritje!
Hapur erë fermentimi
OFV-8000 Hapësira e fermentimit të hapur 8000 litra
nuk vlerësuarat  16037 -  19204 Duke përjashtuar taksën Shtoni në të Shporta