Tanke cilindrike të mbyllura të destinuara për fermentimin parësor të pijeve alkoolike të karbuara si birra, vera, mushti. Vetëm modelet e presionit të rezervuarëve janë në dispozicion për fermentimin sekondar.