Oprema za pasterizacijo pijač. Pasterizator je sestavni del postopka proizvodnje pijač ali pijač. Ohranjanje prave metode pasterizacije je izjemno pomembno za upravljanje kakovosti pijač in doseganje nizkih proizvodnih stroškov.