Systemy połączeń: węże, złączki, łączniki, elementy rur, elementy elektryczne ...