Utstyr for lagring av råmaterialer, manipulering, transport og dosering av råmateriale for brygging av øl eller produksjon av cider.