Utstyr for filtrering av øl, cider og vin - platefiltre, kiselgurfiltre, kryssstrømningsfiltre, mikrofilter.