Азотни генератори за производство на азотниот гас под притисок под притисок од специјални мембрани. Азот е неопходен како инертен гас за притисок на резервоари за време на транспортот на производ за пијалаци помеѓу две садови со разлики во притисокот. Азот го заменува многу скап карбондиоксид во индустријата за производство на пијалок како евтин венски гас.