Сè што ви треба за манипулација, Како што се пакување, распакување, транспорт и сортирање на овошје.

Оваа опрема ви помага да постигнете подобар работен тек за време на производството на Јаболковина or Сокови.