Ќе треба да стискаш тоа овошно каша е навистина тешко за да се добијат сочните течности потребни за производство на јаболковина,

 

Овде, можете да најдете сите видови преси изберете на право еден за тебе.

 

Водни преси – се навистина едноставни за ракување. Користејќи го притисокот на редовна вода од чешма, поврзана со мембрана.

Хидраулични преси – користете го принципот на хидрауличен притисок. Можете да го изберете поевтиниот - рачен или електричен.

Појасни овошни преси – ако барате нешто попрофесионално, не барајте повеќе. Пресите од оваа категорија се опрема од високата класа и можете да ги користите во комерцијално производство.