Mjerni i kontrolni sustavi za pivovare - mjerenje i kontrola temperature i vremena u postupku proizvodnje.